Margedagen 2021-2022

Iedere school beschikt over marge-uren, dit zijn uren die boven het wettelijk vastgestelde minimum aantal uren gemaakt worden. Het team gebruikt deze uren met name voor scholing.


Let wel: de leerlingen zijn dan vrij!

Donderdag 23 september 2021

Maandag 25 oktober 2021

Maandag 15 november 2021

Woensdag 9 februari 2022

Donderdagmiddag 17 maart 2022

Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)

Dinsdag 7 juni 2022

Woensdag 22 juni 2022

 

Margedag 1 t/m 8

Margedag 1 t/m 4

Margedag 1 t/m 8

Margedag 1 t/m 8

Margemiddag 1 t/m 8

Margeochtend 1 t/m 4

Margedag 1 t/m 8

Margeochtend 1 t/m 4

 

Op margemiddagen zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij en tot 12.45 uur is er mogelijkheid om over te blijven.

U dient zich apart voor de TMO aan te melden!

De SKSG wordt op de hoogte gebracht van de margedagen van onze school. U kunt bij hen informatie krijgen over de aansluiting van de opvangmogelijkheden van de NSO op de margedagen van de school.
Bij afwijkende schooltijden bent u zelf verantwoordelijk de opvang van uw kind met de opvangorganisatie te regelen.
 
Rond Sint/Kerst en de zomervakantie wijzigen de schooltijden ook. U wordt op de hoogte gesteld van deze veranderingen via het ouderportaal MijnSchool.