Artikelcarrousel

Belangrijke agenda punten

3 december
Sinterklaas
16 december
MR vergadering
23 december
Kerstdiner

Het laatste nieuws

Welkom op MijnSchool!

Goed in de basis, breed in de ontwikkeling

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving.

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Vanaf schooljaar 2021-2022 biedt de Joseph Haydnschool naast voltijd HB onderwijs aan de groepen 5 t/m 8, ook fulltime HB onderwijs voor leerlingen van groep 4. Neem contact op met Berber van der Kooi b.vander.kooi@o2g2.nl 

Klik hier voor meer informatie.